Rosjanie którzy są

Ze strony dominujących ośrodków opiniotwórczych i mediów słyszymy bez przerwy, że należałoby zlikwidować najpierw radio a potem telewizję redemptorystów. Należałoby odwrócić tendencje, do łagodzenia odpowiedzialności karnej, bo to jest droga do nikąd. Mnie krępują takie porównania, ą robią to głównie media. Naukowcy nigdy nie potwierdzili jednoznacznie, że czczone w Watykanie szczątki rzeczywiście należały do apostoła. Znaczy, jest średni. Wielkim ułatwieniem w pierwszych dniach jego pobytu w Holandii, był znajomy ze sportu, którego gościł kiedyś w Polsce. A to książęta budzą właśnie tak wielkie przerażenie i są trwalsi. Na reakcję nie trzeba było długo czekać? ????????! Samochód to nie luksus, to tylko środek transportu! W taki właśnie sposób Sarmata od mniej więcej trzystu lat wyobraża sobie absolutną suwerenność państwa narodowego? Kłopot jest dość poważny, bo dając mierny prezent, nie w
ywołamy uśmiechu na twarzy, a przecież taki właśnie jest nasz cel. Striptease jest to lekcja anatomii przy akompaniamencie muzyki. Może ma właśnie trzecią albo uciekł od czwartej? Jesteśmy jednak częścią Unii, strefy wolnego przepływu kapitału, ale i siły roboczej. Młodzi ludzie wyobrażają sobie, że będą lepsi i dojrzalsi, jak sobie walną piwo, które alkoholem nie jest. W wielkich miastach nikt ze sobą nie rozmawia wszyscy są zanurzeni w swych problemach, zawsze się śpieszą. Po pierwsze szlachta polska nie mieszka w miastach, to zostawia kupcom i rzemieślnikom. Laura posłusznie przytykała co chwila dłoń do tego wielkiego brzucha i udawała, że jest zachwycona, choć, szczerze mówiąc, robiło jej się słabo z przerażenia, kiedy wyobraziła sobie, co biedną Pyzę teraz czeka, i jakiego wysiłku wymagać będzie od niej wypchnięcie tego ogromnego dziecka na światło dzienne? Ciepła które pierwszy słońc a promień da. Idee lewicowe nie są obecne w telewizji i radiu? N

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s